Fuggerei (Fuggerovo městečko)
Fugerovo městečko založil Jakob Fugger Bohatý 1521 pro chudé obyvatelé Augsburgu. Nájem na jeden rok (bez topení) stojí do dnešní doby nominální cenu jednoho Rhýnského zlatého, což je aktuálně 0,88 euro a tři motlitby za příznivce a celou Fuggerovu rodinu. Ve 140ti bytech v 67 domcích bydlí současně 150 lidí. Nejprominentnějším obyvatelem Fuggerova sídliště byl Franz Mozart, pradědeček skladatele Wolfganga Amadea Mozarta.

Fuggerovo městečko je nejstarším sociálním sídlištěm světa. Jedinečné je nejenom stáří tohoto zařízení, ale také kontinuita. Dodnes je sociální sídliště financováno nadací. A dodnes platí tato koncepce jako příklad jiným. Fugerei je nejenom stálým architektonickým příkladem. Co platilo již málem před 500 lety jako vzor je, že Jakob Fugger pomáhal k svépomoci, takže se obyvatelé necítili jenom jako příjemci milodarů. Byl podněcovatelem požadavků reformátora Martina Luthera a později katolických sociálních reformátorů daleko předtím.

„Fuggerei“ – celek s osmi uličkami a sedmi branami – je „město ve městě“ s vlastním kostelem, „hradbami“ a „městskými branami“. Epigramy nad třemi branami a kamenné erby s liliemi připomínají rodinu zřizovatelů. Hlavními stanovišti prohlídky jsou Fuggerei muzeum (při vstupu do Střední uličky č. 14 – na fasádě tohoto domku je umístěna památní deska na pradědečka Wolfganga Amadea Mozarta), kostel sv. Markuse u „Markusplätzle“ (Markusovo náměstíčko) a arkýř na „Höchstetter“ domě v Jakobově ulici. V tomto stavení je dnes umístěna správa Fuggerova městečka. Popisy na fasádách vysvětlují dnešní nebo bývalé funkce různých budov ve Fuggerově městečku a pozoruhodné detaily sociálního sídliště. Ukázkový byt v ulici Ochsengasse (Volská ulička) 51 prezentuje současný život obyvatel Fuggerova městečka. Dokumentace o zničení tohoto zařízení ve 2. světové válce a jeho pozdější rekonstrukce se nalézá v protileteckém krytu, který byl v létě r. 2008 opět zpřístupněn a nyní slouží jako výstavní prostory. Texty na fasádě objasňují současnou neboli dřívější funkci stavby, jakožto i další pozoruhodné detaily. Pomník zakladatele Jakoba Fuggera se nalézá v parku před krytem.


Co shlédnete
Muzeum (Fuggereimuseum)
V muzeu jsou vystaveny tři původně dochované místnosti, které zobrazují bydlení za bývalých časů. V roce 2006 byl nově zařízen moderní didaktický úsek Fuggerova muzea, kde je pomocí filmů, textů, snímků a jiných exponátů zobrazena historie Fuggerů a Fuggerova městečka.

Ukázkový byt
Neobydlený, kompletně zařízený byt v ulici Ochsengasse 51 (ve Volské uličce), je ukázkou dnešního standardu bydlení obyvatel „městečka ve městu“. Dokumentární film je věnován rodině Fuggerů.

Protiletecký kryt
Stálá expozice „Fuggerovo městečko za 2. světové války – zničení a rekonstrukce“ se nachází v protileteckém krytu, postaveném krátce po vypuknutí 2. světové války. Zachycuje osud městečka a jeho obyvatel v období nacismu a dobu poválečné obnovy. Texty a fotografie, film a zvukové záznamy spolu s dalšími exponáty z 2. světové války dokumentují bombové nálety na Augsburg a poválečnou rekonstrukci „Fuggerei“ a města Augsburgu. Zahájení výstavy v létě r. 2008.

Fuggerei-Shop „Himmlisches Fuggerei-Lädle“
(Nebeský obchůdek)
Nebeský obchůdek je muzeální stánek Fuggerova městečka, kde jsou
nabízeny suvenýry a literatura zabývající se Fuggery a Augsburgem. Najdete zde také malou kavárnu a při pěkném počasí je možné posedět v dojemné pivní zahradě.


Další informace

Otevírací doba
duben – říjen 8 – 20 hod.
listopad – březen 9 – 18 hod.


Ceny

vstupné pro dospělé 4 €
děti 2 €
Celoroční vstupenka pro Augsburgčany 10 €
Třídy až do 25 studentů/žáků
(2 učitelky/učitelé) 15 €


Fuggerei Tours

Fuggerei Group Tour
For information and booking please click here

Fuggerei Tour for Pupils

For information and booking please click here

Fuggerei Self Guide Flyer
   
Fuggerei Self Guide Flyer PDF PDF-download